Index   ЗОЖ    Пилинг   Создатели  

Новини : Інвестиції йдуть в Запорізьку область

В загальній структурі експорту регіону більше половини складають чорні метали, друге і третє місця поділяють продукція кольорової металургії та машинобудування.

Найбільші обсяги експортних поставок товарів та послуг здійснюються до Російської Федерації, Туреччини, Китаю, Угорщини, Німеччини та Польщі.

Майже чверть всіх імпортних закупівель області припадає на мінеральне паливо, нафту та нафтопродукти. Іншою важливою статтею зовнішніх закупівель є механічне устаткування та запасні частини до нього, доля яких складає понад 10%.

Серед країн-імпортерів найбільшу питому вагу поставок мають Туркменістан, Німеччина, Словаччина, США, Білорусь, Польща, Китай, Узбекистан.

Останнім часом все більш динамічно змінюється товарна номенклатура експорту в бік збільшення частки наукомісткої та високотехнологічної продукції високого ступеня переробки. Цей процес незворотньо веде до географічної диверсифікації зовнішньої торгівлі. Особливо динамічно розвивається сфера двостороннього співробітництва між нашим регіоном та регіонами країн ближнього та дальнього зарубіжжя.

Особливе місце в зовнішніх стосунках нашого регіону займає Російська Федерація. Географічна близькість, торгово-економічні та гуманітарні зв’язки, що склалися історично, наявність підприємств з технічно взаємопов’язаним виробництвом та інфраструктурою, роблять співробітництво області з регіонами Російської Федерації життєво необхідним для обох держав.

Протягом останніх років були підписані Угоди про торгово-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво з 11 регіонами Російської Федерації, а також ведеться подальша робота в напрямку розробки та реалізації конкретних проектів в рамках цих Угод.

Аналогічні Угоди були підписані з містом Бургас (Болгарія), містом Чунцин (Китайська Народна Республіка), Карагандинською областю (Республіка Казахстан). Ведуться переговори щодо налагодження співробітництва та підписання Угод з регіонами Австрії, Німеччини, Бельгії, Польщі, Узбекистану, Азербайджану та Ірану.

Протягом минулого року Запорізьку область відвідало багато представників дипломатичних місій та ділових кіл іноземних держав, підсумками цих візитів стало досягнення домовленостей щодо подальшого розвитку міжнародних зв’язків нашого регіону, створення спільних виробництв, залучення до економіки області іноземних інвестицій.

Суттєвий внесок в розвиток зовнішньоекономічних зв’язків як регіону в цілому, так і окремих підприємств зокрема, вносить безпосередній зв’язок управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації з економічними представництвами України за кордоном та закордонними торгово-економічними місіями в межах нашої країни.

ІНВЕСТИЦІЇ В РЕГІОНІ

Запорізький регіон відноситься до найбільш привабливих регіонів України щодо інвестування завдяки великому промисловому потенціалу, наявності природних багатств, власним енергоресурсам, високому науково-технічному потенціалу, розвиненій транспортній інфраструктурі, розвиненій банківській системі та доступності до ринків України, держав СНД, Європи та Азії.

На Запорізьку область припадає 6% від загального обсягу інвестицій, що вкладені в економіку України. За обсягом прямих іноземних інвестицій область посідає четверте місце серед регіонів України.

За результатами рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України область входить до групи регіонів-лідерів і посідає 6 місце.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення в Запорізькій області перевищує середньоукраїнський рівень на 36,9 дол. і складає 121,9 дол.. За оцінками всесвітньо відомої консалтингової фірми «Coopers & Lybrandt» наш регіон є одним з найбільш привабливих в Україні з точки зору інвестиційної привабливості.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку області складає понад 260 млн. дол.

Іноземні інвестиції вкладені у 145 підприємств області.

Великий інтерес щодо вкладення капіталу викликають такі галузі економіки області, як машинобудування (75,6%), харчова промисловість (9,7%), чорна металургія (8,5%).

Серед підприємств з іноземним капіталом найбільш успішно працюють ЗАТ «ІВЕКО-Мотор Січ», співзасновником якого є італійська компанія «IVEССO» (обсяг іноземних інвестицій – 8,1 млн. дол.), ВАТ «Пивобезалкогольний комбінат «Славутич», інвестиції у яке здійснила шведська фірма «Болтик Бевереджис Холдинг Акциєболаг» (20,0 млн. дол.), ЗАТ «Запорізький залізорудний комбінат» – кошти інвестовані словацькою фірмою «MINERFIN» (20,6 млн. дол.), СП «АвтоЗАЗ-ДЕУ» – корейськими фірмами «Деу Хеві Індастріз ЛТД» та «Деу Мотор Ко., ЛТД» інвестовано 150 млн. дол.

Пріоритетними напрямками в сфері інвестування в Запорізьку область є такі галузі промисловості, як машинобудування, харчова промисловість, чорна металургія, радіоелектроніка та інші високотехнологічні галузі, а також сільське господарство.

ФІНАНСОВІ СТРУКТУРИ

Запорізька область володіє досить розвиненою фінансово-кредитною інфраструктурою. В регіоні працює 53 банки і банківських установ, з яких 5 є регіональними самостійними банками. Такі регіональні банки, як «Індустріалбанк», «Металург» та «АвтоЗАЗбанк», відповідно до своїх загальних активів (понад 20 млн. дол.) віднесені до групи «великих банків» України. Більшість банків регіону (такі, як «Металург», «Укрексімбанк», «Вабанк», «Муніципальний», тощо) мають кореспондентські відносини з провідними банками Європи та світу, що свідчить про довіру до фінансово-кредитної системи області з боку іноземних партнерів, а також гарантує подальший розвиток цієї сфери народного господарства.

Один зі світових лідерів фінансової діяльності – фінансова група «Райффайзенбанк» відкрила своє представництво в м. Запоріжжі.

Страхову діяльність в області здійснює 13 місцевих страхових компаній та 50 філій, представництв, відділів, з яких 20 – структурні підрозділи з інших регіонів України.

Додатково страхування експортних кредитів спирається на автоматичне перестрахування провідних німецьких, французьких та американських компаній, таких як концерн «Герлінг», групи «Скор», «Сент-Пол», «Ерк-Франкона». Сумарні страхові фонди партнерів Транснаціональної страхової групи «Індержстрах» складають десятки мільярдів доларів.

Партнерські взаємовідносини провідних регіональних страхових компаній із найбільшими страховими та перестраховочними компаніями України та світу дозволяють приймати на страхування великі майнові й фінансові ризики підприємств регіону та інвесторів.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Розвиток малого підприємництва є додатковим вагомим фактором, що позитивно впливає на зростання економіки регіону. Його розвиток сприяє усуненню диспропорцій на окремих товарних ринках, створенню додаткових робочих місць і скороченню безробіття, розвитку конкуренції, швидкому насиченню ринку товарами та послугами.

Протягом останніх років в області склалися позитивні тенденції щодо розвитку малого підприємництва.

В області функціонує близько 8,5 тисяч малих підприємств, на яких зайнято 14% чисельності працюючих на всіх підприємствах області.

Серед малих підприємств переважають підприємства з чисельністю зайнятих до 10 осіб – 75% загальної кількості малих підприємств.

У розподілі малих підприємств за видами економічної діяльності не відбувається значних змін: більше половини малих підприємств функціонують у сфері торгівлі та послуг, 15% – у промисловості, 10,2% – в будівництві, 3,6% – в сільському господарстві, 3,2% – транспорт та зв’язок.

Із загальної кількості малих підприємств майже 65% мають колективну форму власності, майже 35% – приватну.

Крім юридичних осіб у сфері малого бізнесу працюють 62 тисячі громадян – суб’єктів підприємницької діяльності. Переважна більшість підприємців – фізичних осіб працюють на ринках, одночасно збільшується кількість підприємців, які надають послуги населенню (ремонт побутової техніки, індивідуальний пошив одягу, індивідуальний ремонт та пошив взуття).

В період реформування агропромислового комплексу багато громадян, які отримали земельні паї, обрали таку форму господарювання як фермерство. Кількість фермерських господарств складає 2,35 тисяч одиниць.

РИНОК ПРАЦІ

Із загальної чисельності населення 1166,4 тис. осіб (59%) – у працездатному віці, 352,4 тис. (17,8%) – у молодшому за працездатний, 457,3 тис. (23,2%) – у старшому за працездатний вік. У містах проживає 79,5% населення у працездатному віці, у сільській місцевості –20,5%.

З кожних 100 зайнятих в економіці працівників, 60 – становлять жінки, 17 – молодь у віці 16-28 років, 15 – громадяни, які отримують пенсію за віком, на пільгових умовах та по інвалідності.

Швидке зростання зайнятості у приватному секторі економіки здійснюється, в основному, за рахунок розвитку особистого підсобного сільського господарства та самозайнятості населення. У цих структурах нараховувалося 186,8 тис. осіб., або 22,1% чисельності осіб, зайнятих у всіх сферах економічної діяльності.

Активізація економічної діяльності, реалізація заходів регіональних програм зайнятості населення дозволили поліпшити ситуацію на ринку праці.

Источник: http://ukrref.com.ua/?id=MTU3ODA=&g=3


Мнение
frooze 05.08.2015
В загальній структурі експорту регіону більше половини складають чорні метали, друге і третє місця поділяють продукція кольорової металургії та машинобудування. Найбільші обсяги експортних поставок